fbpx
doctor in dentistry 2017-12-14T09:58:03+00:00

CubaHeal

 دکتر در دندانپزشکی

در برنامه دندانپزشکی، درس پیش نیاز مهارت اسپانیایی برای دانشجویان غیر اسپانیایی ضروری است مگر اینکه مدرک مهارت زبان اسپانیایی را که با تست تخصصی (شفاهی و کتبی) همراه است و به قیمت CUC ۷۵.۰۰ است را با خود داشته باشند و این مبلغ در هیچ کدام از مشاغل under grade شامل نمی شود.

هدف این درس آماده کردن دانشجو با دانش عمیق زبان اسپانیایی و همه لغت های مربوط به علوم بیومدیکال است. این درس همچنان دانش آموزان را برای توسعه پروسه آموزش همراه با ارزیابی آماده می کند.

دانشجویان زبان غیر اسپانیایی:

دوره این برنامه ۶ سال است. یک سال این برنامه برای آموزش زبان اسپانیایی است به علاوه برنامه مدرک استاندارد که ۵ ساله هست. کل هزینه این برنامه، شامل درس های پیش نیاز پزشکی و زبان اسپانیایی، 8۸،۰۰۰.۰۰ به واحد CUC است و به این صورت تقسیم بندی می شود:

مجموع کل هزینه برنامه
قیمت (CUC) سال پنجم
قیمت (CUC) سال چهارم
قیمت (CUC) سال سوم
قیمت (CUC) سال دوم
قیمت (CUC) سال اول
قیمت (CUC) (شامل درس های پیش نیاز پزشکی و اسپانیایی)
حرفه
94،۰۰۰.۰۰ CUC
18،40۰.۰۰ CUC
18،40۰.۰۰ CUC
13،60۰.۰۰ CUC
14،80۰.۰۰ CUC
14،80۰.۰۰ CUC
14،۰۰۰.۰۰ CUC
دکتر دندان پزشک

دانشجویان اسپانیایی زبان:

دوره این برنامه 5 سال است. کل هزینه این برنامه شامل درس های پیش نیاز پزشکی و زبان اسپانیایی، 84،۰۰۰.۰۰ به واحد CUC است و به این صورت تقسیم بندی می شود:

مجموع کل هزینه برنامه
قیمت (CUC) سال پنجم
قیمت (CUC) سال چهارم
قیمت (CUC) سال سوم
قیمت (CUC) سال دوم
قیمت (CUC) سال اول
حرفه
84،۰۰۰.۰۰ CUC
18،40۰.۰۰ CUC
18،40۰.۰۰ CUC
13،60۰.۰۰ CUC
14،80۰.۰۰ CUC
18،800.00 CUC
دکتر دندان پزشک

نکات مهم:

 • CUC مخفف Cuban Convertible Peso میباشد
 • برای تمام دانشجویان زبان غیر اسپانیایی شرکت در برنامه یک ساله اول برای تکمیل زبان اسپانیایی مرتبط با علوم بیومدیکال اجباری است و همچنین این زبان باعث پیشرفت آنها در پروسه تعلیم شامل ارزیابی نیز می شود.
 • وقتی فرم تقاضانامه را میفرستید در پایگاه داده ثبت می شود و فقط برای سال تحصیلی که در آن درخواست شده در پایگاه داده موجود می باشد. اگر در آن مدت نیایید یک درخواست رسمی جدید باید درست کنید.
 • قیمت های بالا شامل این موارد می شود:
  • ثبت نام
  • حق شرکت در همه فعالیت های تدریس عملی و تئوری
  • حق همه امتحانات شامل امتحان نهایی
  • گواهی نمرات
  • عنوان قانونی از دانشگاه علوم پزشکی در پایان دوره که دانشجو در درس ها شرکت کرده است
  • استفاده از کتابخانه در طول تحصیل
  • دسترسی به زمین های ورزشی و فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی
  • شرکت در نشست های مختلف و مشورت های علمی برای کارهای تحقیقاتی
 • قیمت های بالا شامل این موارد نمی شود:
  • خوابگاه
  • غذا
  • وسایل تحصیل
  • حمل و نقل داخلی و یا بین المللی
  • سرویس های تلفن و یا اینترنت
  • کتاب ها
  • پرینت
  • انجام کارهای مهاجرتی به کوبا
  • تغییر وضعیت مهاجرت
  • سند هویت
  • ترجمه و یا مراحل قانونی در وزارت های خارجه و یا سفارت ها
  • بیمه تندرستی و یا خدمات پزشکی
  • کارهای کاغذی و حمل میت در صورت وفات
 • در قبل و بدو ورود دانشجو به جمهوری کوبا شرکت CubaHeal مسئول هماهنگی و انجام این موارد منطقی است:
  • قبل ورود دانشجو:
   • ضمانت خوابگاه کافی در مدرسه و یا نزدیک به آن
   • نگه داشتن یک خط ثابت برای ارتباط با مسئولین دانشگاه برای اطمینان از رزرو صندلی
   • تهیه سواری از فرودگاه به خوابگاه
   • تهیه خوابگاه و غذا برای یک ماه اول. هزینه کلی برای این مورد ۵۰۰.۰۰ CUC است
  • در بدو ورود دانشجو:
   • برداشتن از فرودگاه
   • یک جلسه معارفه برای آشنا کردن دانشجویان با :
   • تیم CubaHeal
   • وسایل حمل و نقل محلی
   • جوانب دیگر مربوط به امکانات شهری و همچنین قوانین مجاز و مربوط به مهاجرت که در جمهوری چک باید رعایت شود
   • کارهای افتتاح حساب بانکی
   • به عنوان مرجع تماس ثابت برای دانشجو در صورت نیاز
   • به عنوان مرجع تماس ثابت برای خانواده دانشجو در خارج از کشور در صورت نیاز

دانشجویانی که به برنامه فوق علاقه مند هستند نکات ذیل را بخوانند:

 • روی فرم STUDENT APPLICATION FOR ADMISSION INTO A MEDICAL PROGRAMکلیک کنید و آن را پر کنید:
 • CubaHeal یک مبلغ اولیه به میزان ۱۳۵.۰۰ دلار CA برای ثبت فرم های شرکت در دانشگاه دریافت می کند. برای این منظور به موارد زیر توجه کنید:
  • پس از تایید دانشجو توسط مقامات خدمات علمی کوبا (CASA) و توافق دانشجو با قوانین و شرایط ثبت نام مبلغ اولیه از کل هزینه برنامه سال اول کم خواهد شد.
  • اگر مقامات خدمات علمی کوبا (CASA) با ثبت نام دانشجو موافقت نکند CubaHeal تمام پول را منهای هزینه انتقال پول بر میگرداند
  • اگر دانشجو شرایط پیشنهادی برنامه تحصیلی مقامات خدمات علمی کوبا (CASA) را نپذیرد CubaHeal حق دارد پول اولیه را به عنوان هزینه مشاوره نگه دارد.
مرور کلی موزشپزشکی کوبایی
دکتر دندان پزشک
دکتر پزشکی
پرستاری
برنامه های پزشکی کارشناسی آرشد
دآنشگاه های علوم پزشکی
دیپلم ها، درس های آموزشی، ویزیت ها، بورس تحصیلی و کارآموزی

CubaHeal Medical News